Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/australiatours.se/public_html/wp-content/plugins/wordfence/models/block/wfBlock.php on line 552

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/australiatours.se/public_html/wp-content/plugins/wordfence/models/block/wfBlock.php on line 553

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/australiatours.se/public_html/wp-content/plugins/wordfence/models/block/wfBlock.php on line 555

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/australiatours.se/public_html/wp-content/plugins/wordfence/models/block/wfBlock.php on line 570

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/australiatours.se/public_html/wp-content/plugins/wordfence/models/block/wfBlock.php on line 573

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/australiatours.se/public_html/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227
Info - Resevillkor - AustraliaTours
BESTIL TILBUD
08-12410319

Info / Resevillkor


Här hittar du all viktig

och praktisk information!

Generella villkor

Villkoren gäller vid köp av paketresor samt vid köp av flygbiljetter, hotellboende och andra turistrelaterade tjänster (köpta fristående) från en resekonsult hos AustraliaTours.se.

Med paketresa avses en kombination av minst två av följande punkter, försåvitt att de av AustraliaTours.dk erbjuds tillsammans eller har erbjudits i förväg och säljes tillsammans, och försåvitt att den samlade tjänsten har en varaktighet på över 24 timmar eller omfattar övernattning:

 • Transport,
 • Inkvartering,
 • Annan turistrelaterad tjänst, som inte direkt är knuten till transport eller inkvartering, men som utgör en väsentlig del av paketresan.

USATOURS.dk ApS är tekniska arrangör, som fungerar som arrangör avseende den danska paketreselagen (pakkerejseloven på danska) vid försäljning av paketresor.

 1. Ingående av avtal
  AustraliaTours.se är bara bundet av ett utskickat erbjudande fram till den uppgivna tidsbegränsningen. Avtalsförhållandet mellan kunden och AustraliaTours.se är bindande vid kundens muntliga eller skriftliga godkännande av erbjudandet. Priserna i erbjudandet kan endast garanteras vid tidsenlig betalning.
 2. Pris
  Resans pris omfattar flygbiljetter t/r inklusive alla skatter och avgifter, och/eller ett önskat antal nätter i den valda rumstypen på det valda hotellet samt avgift till den i Danmark lagstadgade Resegarantifonden (Rejsegarantifond på danska), försåvitt inget annat har angetts i erbjudandet. Frukost, parkering och transport mellan flygplats och hotell ingår inte i priset, om inte annat har angetts. På hotell i Australien kan det förekomma en så kallad ”Resort Fee”, om inte annat har avtalats ingår ”Resort Fee” inte i priset.
 3. Betalning
  Vid godkännande av erbjudandet ska den avtalade depositionsavgiften samt eventuell försäkringspremie för avbeställningsskydd och reseförsäkring betalas till AustraliaTours.se, om inte annat har avtalats. Senast 60 dagar före avresa ska slutbetalningen vara betald till AustraliaTours.se. Vid köp av en paketresa, flygbiljett, hotellvistelse och så vidare med avresa inom två månader efter köpet, ska resans fulla pris samt eventuell premie för avbeställningsskydd och reseförsäkring betalas direkt. Biljetter och övriga resedokument kommer att skickas via epost senast 14 dagar före avresan.
 4. Prisändringar efter ingått avtal
  AustraliaTours.sekan fram till 20 dagar före avresan höja det avtalade priset för resan som följd av ändringar av transportkostnader, vilket innebär bränslepriser samt skatter, avgifter eller pålagor för vissa tjänster såsom flygplats-, hamn-, landnings- eller startavgifter. AustraliaTours.se har valt att inte utnyttja möjligheten att höja det avtalade priset vid ändringar i de valutakurser som används vid beräkningen av det avtalade priset för resan.
 5. Kundens möjligheter till ändringar
  Paketresor (med undantag av flygbiljetter) samt hotellvistelser och/eller andra turistmässiga tjänster (köpta fristående) kan ändras senast 60 dagar innan avresa mot en expeditionsavgift motsvarande 500 DKK per person, om den av kunden önskade ändringen är möjlig, om inte annat har avtalats. Ändringar senare än 60 dagar före avresa följer reglerna för avbeställning i punkt 6 nedan.

AustraliaTours.se har ingen ändringsrätt avseende de använda flygbolagen, och flygbiljetter kan därför aldrig ändras av kunden. Detta gäller såväl flygbiljetter som är köpta för sig, som flygbiljetter som är en del av en paketresa.

Försåvitt AustraliaTours.se ändringsrätt hos tredje part (hotell med mer) är mer begränsad än vad som här har angivits, begränsas kundens ändringsrätt ytterligare i enlighet med detta.

 1. Kundens möjlighet till avbeställning
  Paketresor (med undantag av flygbiljetter) samt hotellvistelser och/eller andra turistmässiga tjänster (köpta fristående) kan avbeställas senast 60 dagar före avresa mot en expeditionsavgift om motsvarande 2.500 DKK per person, om inte annat har avtalats.

Vid avbeställning 59 till 30 dagar före avresa av paketresor (med undantag av flygbiljetter) samt hotellvistelse och/eller andra turistmässiga tjänster (köpta fristående) återbetalas 75 procent av resans totala pris (med undantag för flygbiljetternas pris).

Vid avbeställning 29 till 5 dagar före avresa av paketresor (med undantag av flygbiljetter) samt hotellvistelse och/eller andra turistmässiga tjänster (köpta fristående) återbetalas 50 procent av resans totala pris (med undantag för flygbiljetternas pris).

Vid avbeställning senare än 5 dagar före avresa av paketresor (med undantag av flygbiljetter) samt hotellvistelse och/eller andra turistmässiga tjänster (köpta fristående) går hela resans pris förlorat.

AustraliaTours.se har ingen avbeställningrätt avseende de använda flygbolagen, och flygbiljetter kan därför aldrig avbeställas av kunden. Detta gäller både flygbiljetter köpta fristående, och flygbiljetter som är en del av en paketresa.

Försåvitt AustraliaTours.se avbeställningsrätt avseende tredje part (hotell och liknande) är mer begränsad än vad som här har angivits, begränsas kundens ändringsrätt ytterligare i enlighet med detta.

Paketresor kan vidare avbeställas, om det sker inom en tidsrymd om 14 dagar före paketresans påbörjande för resmålet, eller att det i omedelbar närhet av detta förekommer krigshandlingar, naturkatastrofer, livsfarliga smittsamma sjukdomar eller andra härmed jämförbara händelser, om inte kunden vid ingåendet av avtalet kände till den pågående händelsen eller händelsen var allmänt känd.

 1. AustraliaTours.se möjlighet till ändringar och inställande av resa
  Om en paketresa ändras eller ställs in före resans påbörjande, kommer kunden fortast möjligt att få besked härom. Om AustraliaTours.se ställer in en paketresa, utan att detta beror på kunden, eller om kunden inte vill delta i resan som en följd av väsentliga ändringar, har kunden rätt att häva avtalet och få återbetalt samtliga belopp som har betalats i samband med avtalet, eller att deltaga i en annan resa efter eget val, försåvitt AustraliaTours.seAustraliaTours.se utan oproportionerliga omkostnader eller förluster kan erbjuda detta, se danska paketreselagen (pakkerejseloven) §16.

I alla andra tillfällen än vid köp av paketresor (flygbiljetter, hotellvistelser och andra turistmässiga tjänster köpta fristående) agerar AustraliaTours.se ensamt som agent för de anförda flygbolagen, hotellen och så vidare, och AustraliaTours.se ansvarar därför inte för förseningar, ändringar, inställda avgångar eller liknande, och kunden hänvisas vända sig direkt till flygbolag, hotell med mer.

 1. Kundens förpliktelser
  Kunden är inom kort efter mottagandet av resedokument skyldig att kontrollera riktigheten i uppgifterna i resedokumenten, vilket bland annat innebär att för- och efternamn är korrekt och stämmer överens med det i passet angivna namnet. Felaktigt angivet namn kan leda till avvisning vid check-in på flygplatsen eller vid gränsen från/till Sverige. AustraliaTours.se ikläder sig inget ansvar för de följder felaktiga uppgifter kan medföra.

Kunden ansvarar ensam för förhållande gällande pass, visum, hälsomässiga förhållanden, vaccinationer med mer som ska vara uppfyllda innan resan kan genomföras. Om en resa inte genomförs på grund av saknade resedokument, giltigt pass, nödvändigt visum, vaccinationsattester med mer, har AustraliaTours.se rätt att tillgodoräkna sig hela priset, och kunden kan inte kräva återbetalning för de outnyttjade tjänsterna eller ersättning. Det samma gäller om kunden uteblir från en resa, eller på annat sätt underlåter att utnyttja de tjänster som är beställda.

 1. Pass, visum, vaccinationer et. c.
  Alla resande till Australien ska göra en registrering påhttp://www.immi.gov.au/Services/Pages/evisitor-online-applications.aspx. Alla barn ska ha eget pass för inresa i Australia. Passet ska vara giltigt i minst 6 månader efter ankomsten till Australia, och för resande med pass som inte är utställt i EU krävs visum. Alla resande som har blivit dömda i det amerikanska rättssystemet, måste ansöka om visum.

Ovanstående uppgifter gäller för resande med svenskt pass. Om den resande inte har svenskt pass, måste detta uppges till AustraliaTours.se vid beställningen, så att AustraliaTours.se kan vägleda kunden och i övrigt hänvisa denne till att själv söka information om de för resan nödvändiga formaliteterna hos sitt lands ambassad, konsulat samt tillbörlig vaccinationsgivare. Om köparen underlåter att informera AustraliaTours.se om detta, ansvarar AustraliaTours.se inte för de följder eventuellt saknade inresedokument, vaccinationer med mer kan medföra för den resande.

 1. Reseförsäkring och avbeställningsskydd
  AustraliaTours.se rekommenderar, att kunden skaffar ett avbeställningsskydd, som täcker vid sjukdom och dylikt. Avbeställningsskydd kan beställas genom AustraliaTours.se. AustraliaTours.se i samarbete med Europeiska Reseförsäkringen eller Gouda Reseförsäkring senast vid beställningen av resan. Villkoren för avbeställningsskyddet framgår av försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Den vanliga svenska sjukförsäkringen täcker inte utanför Europa. AustraliaTours.seAustraliaTours.se rekommenderar att kunden tecknar en reseförsäkring, som täcker till exempel utgifter för läkarbehandling, anhörigs resa till- eller hemtransport av försäkringstagare, ersättningsresa, stulet eller skadat bagage, försenat bagage, hemkallning, evakuering med mer. Reseförsäkring kan beställas genom AustraliaTours.seAustraliaTours.se i samarbete med Europeiska Reseförsäkringen eller Gouda Reseförsäkring. Villkoren för reseförsäkringen framgår av försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

 1. Flygtider på reseplan och biljett
  De i biljetten och resplanen angivna tiderna är alltid lokala tider. Efter utskickandet av flygbiljetter och reseplan kan det förekomma tidsändringar, och kunden ska därför alltid kontrollera avgångstiderna-/platserna.
 2. Check-in-tid
  Check-in tid framgår av resplanen. Dock rekommenderas att kunden redan vid ankomst till bestämd flygplats undersöker de aktuella check-in-tiderna för hemresan/vidareresan. För Atlant-resor är check-in alltid minst två timmar före avgång.
 3. Reklamation
  Reklamation gällande brister, inställningar, ändringar och dylikt vid en paketresa skall inom rimlig tid framläggas av kunden till AustraliaTours.seAustraliaTours.se, flygbolaget, hotellet och så vidare. Om inte detta är fallet förlorar kunden rätten att åberopa bristen, inställandet, ändringen med mer och göra krav gällande, försåvitt inte AustraliaTours.seAustraliaTours.se har handlat i strid med vanlig hederlighet eller är grovt oaktsamt. Om en brist avhjälps inom rimlig tid och utan omkostnader eller väsentligt men för kunden, kan kunden inte kräva prisnedsättning eller häva avtalet.

Reklamationer skall vid alla andra tillfällen (flygbiljetter, hotellvistelser, andra turistmässiga tjänster med mer köpt fristående) framläggas direkt till flygbolaget, hotellet med mer, då AustraliaTours.seAustraliaTours.se ensamt agerar som agent för de angivna flygbolagen, hotellen med mer, och inte ansvarar för brister, inställningar, ändringar med mer.

 1. AustraliaTours.seAustraliaTours.se ansvar
  AustraliaTours.se ansvar gentemot kunden är begränsat till de ersättningsbelopp som har fastställts i de internationella konventionerna, till exempel Warszawa-konventionen om international befordran med flyg och Aten-konventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras bagage.

AustraliaTours är aldrig ersättningsskyldigt för förlust som följd av inställningar, ändringar, brister och liknande, när

 • inställningen beror på att antalet anmälda till en paketresa är färre än ett i avtalet angivet minimum, och skriftligt meddelande härom har nått kunden inom en i avtalet angiven tidsfrist,
 • inställandet eller bristen på fullföljande beror på kundens egna förhållanden,
 • inställandet, bristen på fullföljande eller allmänna bristen beror på en ovidkommande tredje part och inte med skälig aktsamhet kunde ha förutsetts vid ingåendet av avtalet eller hade kunnat avvärjas eller undvikas av AustraliaTours.se eller någon AustraliaTours.dk ansvarar för, eller
 • inställandet, bristen på fullföljande eller den allmänna bristen beror på yttre omständigheter som AustraliaTours.dk eller någon AustraliaTours.dk ansvarar för, inte med skälig aktsamhet kunde ha förutsett vid ingåendet av avtalet eller ha kunnat avvärjas eller undvikas.

Vid alla andra tillfällen än vid paketresor (flygbiljetter, hotellvistelser och andra turistmässiga tjänster köpta fristående), agerar AustraliaTours.dk ensamt som agent för de anförda flygbolagen, hotellen med mer, och AustraliaTours.dk är därför inte ersättningsskyldigt för förseningar, ändringar, inställningar, brister eller liknande, och kunden hänvisas vända sig direkt till flygbolaget, hotellet och så vidare.

 1. Bagageförvaring
  Förvaring av bagage i hotellets bagageförvaringsrum är alltid på eget ansvar. Skadat eller förlorat bagage ersätts inte av AustraliaTours.dk.
 2. Övriga villkor
  Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
 3. Tvister
  Om en tvist inte kan lösas mellan parterna, kan kunden begära prövning vid den danska besvärsnämnden för paketresor, Pakkerejse-Ankenævnet, med adress Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.
 4. Tillämplig lag och tvistelösning
  Varje krav mot AustraliaTours.dk behandlas enligt dansk rätt vid Köpenhamns lokala domstol (Københavns byret på danska).
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.